Wat is WBTR?

Ben jij ook bestuurslid of bestuurder?

Het is natuurlijk goed om als vrijwilliger in het bestuur plaats te nemen van een VVE, stichting of sportvereniging. Deze activiteiten zijn niet altijd zonder gevaar als het gaat om uw privé vermogen. U loopt namelijk het risico om ook privé voor een vermogensschade aangesproken te worden. Ook als bestuurder van een vereniging of stichting kan u, anders dan vaak gedacht, ook in privé aangesproken worden voor financiële tekorten

 Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking.

De wet wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging of stichting goed is omschreven en vastgelegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor besluiten over uitgaven. Er gelden nieuwe regels die moeten voorkomen dat bestuursleden in een situatie van belangenverstrengeling terecht komen. Als er een persoonlijk belang is, mag betrokken bestuurslid niet meebeslissen. Nadat je als bestuur alle nieuwe regels hebt besproken en vastgesteld moet dit ook in de statuten worden vastgelegd. In de statuten moet de vereniging of stichting aangeven hoe besluitvorming in een dergelijk geval is geregeld. Om financiële “vergissingen” tegen te gaan, dient ook de besluitvorming over uitgaven te zijn vastgelegd.

Er is een samenwerkingsinitiatief waar je als vereniging of stichting terecht kunt voor meer informatie en stappenplannen voor de WBTR. Een van de onderdelen die hier onder de aandacht wordt gebracht is de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.

“Het is slim om je voor 1 juli 2021 te verdiepen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Voldoet de huidige verzekering ook als de WBTR in werking is getreden?

Voorwaarden verschillen van polis tot polis. Controleer of je bestuursaansprakelijkheid is gedekt en of het dekkingsbedrag hoog genoeg is.

Let op! In alle gevallen zul je wel aan de wet moeten voldoen. Een verzekering is geen vrijstelling om je niet in de WBTR te verdiepen. Als je handelt in strijd met de nieuwe wet, is er een kans dat een verzekering niet uitbetaalt. Daarom is het zaak om voor 1 juli 2021 kennis te nemen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de consequenties voor bestuursleden.”

Voor begeleiding en advies omtrent de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u terecht bij de specialisten van Vzeker. Wij beoordelen graag uw huidige verzekering en bieden u passende WBTR oplossingen aan. Uiteraard adviseren wij u ook als u nog niet verzekerd bent.

Meer lezen over de WBTR kijk dan op https://wbtr.nl/wat-is-wbtr/

 

Reageer op Linkedin

Vzeker