Klacht melden

Heb je suggesties voor verbetering of ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij heel belangrijk.Je kunt je uggesties of klacht doorgeven via e-mail. Ook is het mogelijk je suggestie of klacht per brief te sturen.

Wanneer kun je antwoord verwachten?

Je krijgt binnen 7 werkdagen een bevestiging. De inhoudelijke behandeling van de klacht ronden we binnen 14 werkdagen af. Binnen 21 werkdagen krijg je een schriftelijke motivering van ons ingenomen standpunt.

Vervolgstappen

Bent jehet niet eens met de afhandeling van de klacht door Vzeker? Dan kun je binnen drie maanden nadat je een definitieve reactie hebt gekregen de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Gegevens Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet: kifid.nl
Het aansluitnummer van Vzeker bij Kifid is: 300.017545

Vzeker